Politica GDPR

Începând cu 25 mai 2018, în toate statele Uniunii Europene se va aplica Regulamentul 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare `GDPR`).

Scopul principal al GDPR este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

PROlift®  (FORUM INDUSTRY SRL) se aliniază cerințelor acestui regulament obligatoriu privind prelucrarea datelor cu caracter personal, stipulate în GDPR. Protecția datelor personale este importantă pentru fiecare din noi. Dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejam datele tale personale și cum ne însușim prevederile GDPR.

Cine îți prelucrează datele cu caracter personal?

Societatea Comercială FORUM INDUSTRY SRL, cod fiscal RO 15757939, denumită în continuare PROlift®, cu sediul social în Reghin, jud. Mureș și punct de lucru în Constanța, Bd. Aurel Vlaicu 125, tel 0341 447 787.

Care sunt categoriile de persoane vizate?

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal se adresează reprezentanților legali și / sau angajați PROlift®, responsabili de sau implicați în încheierea și executarea contractelor (inclusiv documentelor (fiscale) cum sunt Factura, Factura Proformă respectiv Avizul de Expediție) sau în derularea relației de colaborare, potențiali clienți sau furnizori, angajați, colaboratori, precum și altor persoane care ne contactează.

Care sunt tipurile de datele personale prelucrate, scopul și temeiurile prelucrării, destinatarii?

  • Dacă ești reprezentant / delegat al diferitelor firme (persoane juridice) colaboratoare.

Procesăm datele cu caracter personal cum sunt nume, prenume, telefon, email, poziție deținută în ierarhie, denumirea angajatorului și alte date de contact în scopul întocmirii unei oferte comerciale, executării contractului sau al încheierii unui nou contract și pentru îndeplinirea obligațiilor legale decurgând din contract / ofertă sau din relația de colaborare.

Colectarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele de contact se poate realiza din mesajele electronice, din ofertele de contractare sau direct de la persoana vizată.

Categorii de destinatari pentru aceste date:

– Autorități de supraveghere și control, organe urmărire penală, instanțe judecătorești etc. conform legii;

– PROlift®, prestatori de servicii de transport / curieri în vederea ridicării / expedierii mărfurilor sau corespondenței, furnizori de servicii IT, auditori sau alți consultanți de specialitate, alți terți autorizați să obțină dezvăluirea datelor cu caracter personal, potrivit legii;

  • Dacă realizezi servicii de transport

Ne rezervăm dreptul ca în temeiul Anexei 2d) din HG nr. 301/2012 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, datele vizitatorilor pe proprietatea privată a PROlift®, respectiv nume, prenume, serie și număr carte de identitate / pașaport, să fie prelucrate în scopul asigurării securității incintei (proprietății), prin completarea Registrului de evidență a accesului persoanelor.

De asemenea, este prelucrată imaginea ta ca o consecință a înregistrării acesteia de către sistemul de camere video cu circuit intern, care monitorizează continuu proprietatea firmei, în temeiul interesului legitim de a asigura securitatea obiectivului și conform Legii nr. 333/2003.

Pentru șoferii delegați ai transportatorilor, prelucrăm datele de identificare și în scopul întocmirii documentelor contabile (facturi, avize însoțire marfă) și a documentelor de transport (CMR), conform legii fiscale și pentru executarea contractelor de transport, respectiv de vânzare-cumpărare de mărfuri.

Categorii de destinatari cărora le sunt divulgate prin transmitere datele de mai sus:

– Autorități de supraveghere și control, organe urmărire penală, instanțe judecătorești etc, conform legii;

– Persoanele juridice care au contractat cu noi pentru transportul mărfii sau achiziția acesteia, numai în privința relației contractuale executate de persoanele delegate; Asigurători marfă transportată;

– PROlift®, societăți de mentenanță tehnică, furnizori de servicii IT, auditori sau alți consultanți de specialitate, alți terți autorizați să obțină dezvăluirea datelor cu caracter personal, potrivit legii.

Dacă ești o persoană care ne contactează pentru alte solicitări

Colectăm date cu caracter personal atunci când o persoană ne contactează referitor la o întrebare, solicitare, reclamație (cum ar fi nume reprezentant, telefon, email, persoana juridică interesată, alte detalii de contact și conținutul comunicării). În aceste situații, persoana respectivă are controlul asupra datelor cu caracter personal transmise, iar noi vom folosi aceste date numai în scopul de a răspunde solicitării.

Cum asigurăm securitatea datelor cu caracter personal?

PROlift® se preocupă în mod constant de îmbunătățirea măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru asigurarea securității datelor personale ale tale, în vederea protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Avem un cadru de politici și proceduri referitoare la protecția datelor cu caracter personal și verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor în vigoare.

Accesul la datele tale personale este limitat la personalul implicat în îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract sau în comunicarea cu partenerii de afaceri, acesta fiind instruit cu privire la caracterul confidențial al datelor, iar accesarea datelor personale disponibile în format electronic se realizează pe baza unor proceduri de autentificare și de conectare a utilizatorilor.

Pentru cât timp salvăm datele cu caracter personal?

Stocăm datele tale cu caracter personal doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor prelucrării, așa cum sunt ele menționate mai sus, și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Astfel, în funcție de scopurile prelucrării, datele tale sunt păstrate:

– pe durata existenței relației contractuale sau de colaborare, precum și, dacă este cazul, ulterior încetării acesteia pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile, pe perioada de prescripție, inclusiv, dar fără a se limita la, regulile privind arhivarea.

– filmările sistemului video cu circuit intern se păstrează pe o perioadă de maxim 30 zile, cu excepția incidentelor de securitate, pentru care materialul filmat se păstrează peste această durată, în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a acestuia.

– datele vizitatorilor noștri sunt păstrate conform prevederilor legale și regulilor privind arhivarea.

În anumite circumstanțe, am putea păstra datele tale cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, în cazul oricăror plângeri sau probleme care pot apărea, precum și în scopul constatării, exercitării sau apărării drepturilor noastre în fața organismelor de soluționare a litigiilor.

Ce drepturi ai pentru prelucrarea datelor?

În calitate de persoane vizate, GDPR îți oferă o serie de drepturi. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:

– dreptul de acces – permite să obții confirmarea că datele tale personale sunt procesate de noi, precum și detalii relevante ale acestor activități de prelucrare și în ce scop;

– dreptul la rectificare – permite să modifici datele tale personale, dacă acestea sunt incorecte;

– dreptul la ștergere (”dreptul de a fi uitat”) – permite ștergerea datelor personale dacă acestea nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate, dacă ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal, dacă datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

– dreptul la restricționarea prelucrării – permite restricționarea prelucrării datelor personale, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când este contestată corectitudinea datelor personale, modificarea perioadei de timp pentru care sunt colectate);

– dreptul la opoziție – permite să te opui prelucrării datelor dvs. personale având ca temei interesul legitim al nostru sau un interes public, din motive legate de situația particulară în care te afli;

– dreptul la portabilitatea datelor – permite transferarea datele personale furnizate nouă către alt operator de date;

Cum poți să îți exerciți drepturile privind prelucrarea datelor?

Poți să îți exerciți drepturile tale, să înaintezi o plângere sau cerere de lămurire privind modul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal sau privind conținutul prezentului document, depunând o solicitare scrisă la adresa de e-mail: [email protected], ori la sediul social sau punctul de lucru PROlift®.

De asemenea, în cazul în care ești de părere că am încălcat vreun drept privind acest subiect, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bd G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336 sau să te adresezi instanțelor judecătorești competente.

Modificări aduse acestei Politici

Recunoaștem faptul că transparența este o responsabilitate continuă, astfel că vom revizui periodic acest document.

Politica Cookies

Cum folosim cookies

Îți mulțumim că ai ales să ne faci o vizită virtuală pe situl ridicare.ro , operat de S.C. FORUM INDUSTRY S.R.L.

Situl nostru folosește cookies, atât proprii, cât și de la terți, pentru scopuri legate de îmbunătățirea și personalizarea experienței de navigare potrivit preferințelor utilizatorilor, funcționarea sitului, protejarea securității sistemelor utilizatorilor și ale noastre ori realizarea de statistici. De exemplu, unele cookies ne oferă informații cu privire la modul în care vizitatorii folosesc situl nostru, care ne permit apoi să îl facem mai adecvat nevoilor lor, iar alte cookies ne permit să vedem câți utilizatori accesează situl nostru într-o anumită perioadă.

Situl nostru se bazează pe această tehnologie pentru a putea funcționa și pentru a nu afecta calitatea experienței tale de navigare.

Situl ridicare.ro folosește trei categorii de cookies:
* Cookies funcționale – active permanent – stochează preferințele utilizatorilor privind utilizarea cookies; nu colectează informații care pot identifica utilizatorii, toate datele fiind anonime;
* Cookies statistici – active implicit – acestea ţin evidenţa unor indicatori ca: numărului de accesări ale unui vizitator pe sit, când a avut loc prima şi ultima vizită pe sit, când şi cum părăseşte situl sau modul în care acesta a ajuns pe pagină; acestea sunt servite implicit de furnizorul de servicii de găzduire web, prin modulul de statistici awstat.
* Cookies terți – dezactivate implicit.

Ce este un cookie?

Unele persoane se referă la cookies drept Internet cookies, browser cookies sau HTTP cookies. Acestea sunt mai multe denumiri pentru una și aceeași tehnologie, denumită popular cookie.

Un cookie este un fragment de text (litere și numere) de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, dispozitivele mobile sau alte echipamente de pe care se accesează un sit. Cookies sunt formate din două părți: numele și conținutul (sau valoarea) lor.

La ce folosesc cookies?

Cu ajutorul cookies, siturile rețin informații despre vizita utilizatorilor, cum ar fi: limba preferată, numele de utilizator și parola (pentru a nu fi necesară reînregistrarea la fiecare vizită pe sit), tipul de dispozitiv folosit (computer, telefon mobil ș.a.) pentru a accesa situl. Cookies permit simplificarea experienței de navigare pe un sit. Cookies ajută la funcționarea eficientă a Internetului şi au ca rezultat navigarea prietenoasă şi personalizată fiecărui utilizator. Mai mult, cookies ajută proprietarii de situri să le dezvolte continuu. Prin cookies pot obține informaţii valoroase asupra modului cum este utilizat situl de către vizitatori, astfel încât să se poată furniza acestora experienţe din ce în ce mai bune în navigare.

Ce tipuri principale de cookies există?

În funcție de modul de ștergere, există cookies care sunt șterse imediat ce închizi navigatorul de Internet (acestea sunt denumite și cookies de sesiune) și cookies care sunt stocate pe dispozitivul tău cu scopul de a fi folosite inclusiv pentru următoarele tale vizite pe site (acestea se mai numesc și cookies persistente deși, în ciuda numelui, expiră după o perioadă de timp). Cookies persistente se reactivează atunci când vizitezi din nou situl care le-a plasat pe dispozitivul tău.

În funcție de persoana care le plasează pe dispozitivul tău, există cookies proprii (pe care noi le plasăm pe dispozitivul tău) sau cookies plasate de alte persoane (acestea se mai numesc și cookies de la terți).
Durata de viață a cookies depinde foarte mult de la un caz la altul, în funcție de scopul fiecărui cookie. După cum am indicat mai sus, unele cookies sunt folosite doar pentru o singură sesiune de navigare, în timp ce altele persistă pentru o perioadă de timp determinată după ce părăsești situl. Independent de tipul de cookies, poți oricând să le ștergi sau dezactivezi.

Sunt cookies periculoase pentru dispozitivul meu?

Cookies sunt inofensive. Nu conțin programe, viruși sau alte fișiere dăunătoare și nu pot accesa informațiile de pe dispozitivul utilizatorului. Deoarece cookies sunt instalate prin solicitarea unui navigator Internet, doar acesta poate să le acceseze din nou atunci când utilizatorul revine pe situl respectiv.

Totuşi, tehnologia cookies poate fi folosită în scopuri negative, ca o formă de supraveghere online (spyware). Multe produse anti-spyware marchează însă cookies pentru a fi șterse în cadrul procedurilor obișnuite de ştergere sau scanare împotriva virușilor sau malware / spyware.
În general, navigatoarele au setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookies, perioade de valabilitate precum şi ştergere automată, după ce utilizatorul a vizitat un sit.

Are un cookie vreo legătură cu datele mele cu caracter personal?

Unele cookies colectează informații anonime, care nu spun nimic despre tine. Altele colectează informații care pot identifica, de exemplu, adresa IP și care cad sub incidența GDPR.

Care sunt scopurile concrete pentru care prezentul site folosește cookies?

Cookies de pe acest sit sunt folosite pentru mai multe scopuri specifice. De exemplu:
– pentru a îmbunătăți situl și pentru a realiza mentenanța acestuia;
– pentru dezvoltarea caracteristicilor de siguranță ale sitului;
– pentru prezentarea unor funcționalități (materiale video), prin intermediul unor furnizori terți de conținut;

Fișierele noastre cookies

În multe cazuri, cookies nu preiau informații asociate unei persoane pe care am identificat-o sau pe care o putem identifica. Aceasta înseamnă că acele cookies nu vor reține datele tale cu caracter personal, așa încât vei rămâne anomim(ă).

Cookies de la terți

Există situații în care anumite părți din alte situri pot apărea pe situl nostru. Atunci când aceste elemente apar pe situl nostru, înseamnă că le-am permis companiilor care dețin platformele respective să plaseze cookies pe el. Permitem controlat unele cookies de la terți pe situl nostru. Cookies de la terți sunt folosite în primul rând pentru a îți oferi o experiență mai utilă.

Nu controlăm aceste cookies de la terți și nici informațiile pe care le-ar putea colecta, așa încât te rugăm să consulți politica acelor furnizori, dacă vrei să afli mai multe. Dacă pe situl nostru sunt postate clipuri video prin intermediul platformei Google Youtube, atunci Youtube își va plasa cookies pe dispozitivul tău atunci când ai apăsat rularea materialului video. Cookies Youtube de pe situl nostru înregistrează informații statistice anonime – spre exemplu, cu privire la numărul de vizualizări ale unui clip video și setările utilizate pentru vizualizarea acestuia; rețin preferințele tale pentru a putea să îți afișeze conținut relevant celui vizualizat anterior sau reclame în cadrul unui clip Youtube plasat pe situl nostru.

Cookies funcționale

Cookies funcționale stochează preferințele utilizatorului privind utilizarea cookies. Acestea nu colectează informații care pot identifica utilizatorii, toate datele fiind anonime.

Blocarea modulelor cookies

Navigatorul Internet poate fi setat astfel încât să accepte sau să respingă cookies de la un sit anume. Toate navigatoarele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookies. Accesează opţiunea “ajutor” a navigatorului pentru mai multe detalii.

Blocarea modulelor cookies poate să conducă la afișarea incorectă a unor pagini de Internet.

Vreau să știu mai multe despre cookie-uri

  • Dacă dorești să afli mai multe despre cookies în general, inclusiv modul în care le poți dezactiva sau șterge, o sursă utilă este situl www.allaboutcookies.org.
  • Dacă dorești să afli mai multe despre fișierele noastre cookie de pe acest sit (cookies proprii), ne poți întreba oricând.
  • Dacă vrei să găsești toate modulele cookie folosite de un sit, accesează situl www.cookieserve.com