1. Politica de utilizare module cookie
Aceasta politica se refera la modulele cookie si paginile web operate de S.C. Forum Industry S.R.L. cu sediul social in Reghin, Str. Rodnei 6, jud. Mures, denumita in continuare PROlift.

2. Ce sunt module cookie?
Modulul cookie este un fisier alfanumeric de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza saitul ridicare.ro, fiind instalat local prin protocolul http. Modulul cookie este complet pasiv – nu contine programe software, virusi, malware sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe dispozitivul utilizatorului.

3. Cum sunt folosite modulele cookie?
O vizita pe acest site poate plasa module cookie in urmatoarele scopuri: performanta a saitului, analiza a vizitatorilor, geo-localizare, inregistrare / autentificare.

4. Contin modulele cookie date personale?
Modulele cookie nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea modulelor cookie pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator.

5. Stergerea modulelor cookie
Un navigator web permite salvarea modulelor cookie pe dispozitiv in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a modulelor cookie sa fie blocata de navigatorul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand modulele cookie sunt trimise catre dispozitivul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a modulelor cookie pot fi gasite in zona de setari a navigatorului web. Limitarea folosirii modulelor cookie poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

6. Date cu caracter personal și Politica GPDR

gdpr logoÎncepând cu 25 mai 2018, în toate statele Uniunii Europene se va aplica Regulamentul 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare `GDPR`).

Scopul principal al GDPR este creșterea nivelului de protecție a datelor personale si crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

PROlift®  (FORUM INDUSTRY SRL) se aliniază cerințelor acestui regulament obligatoriu privind prelucrarea datelor cu caracter personal, stipulate in GDPR. Protecția datelor personale este importantă pentru fiecare din noi. Dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejam datele dumneavoastră personale și cum ne însușim prevederile GDPR.

Cine vă prelucrează datele cu caracter personal?

FORUM INDUSTRY SRL, cod fiscal RO15757939, denumită în continuare PROlift®, cu sediul social în Reghin, jud. Mureș și punct de lucru în Constanța, Bd. Aurel Vlaicu 125, tel 0341 447787

Care sunt categoriile de persoane vizate?

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal se adresează reprezentanților legali și/sau angajați PROlift®, responsabili de sau implicați în încheierea și executarea contractelor (inclusiv documentelor fiscale cum sunt Factura respectiv Avizul de Expediție) sau în derularea relației de colaborare, potențiali clienți sau furnizori, angajați, colaboratori, precum și altor persoane care ne contactează.

Care sunt tipurile de datele personale prelucrate, scopul și temeiurile prelucrării, destinatarii?

Dacă sunteți reprezentanți/delegați ai diferitelor firme (persoane juridice) colaboratoare.

Procesăm datele cu caracter personal cu sunt nume, prenume, telefon, e-mail, poziție deținută, denumirea angajatorului și alte date de contact în scopul întocmirii unei oferte comerciale, executării contractului sau al încheierii unui nou contract și pentru îndeplinirea obligațiilor legale decurgând din contract / ofertă sau din relația de colaborare.

Colectarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele de contact se poate realiza din mesajele electronice, din ofertele de contractare sau direct de la persoana vizată.

Categorii de destinatari pentru aceste date:

– Autorități de supraveghere și control, organe urmărire penală, instanțe judecătorești etc conform legii;

– PROlift®, prestatori de servicii de transport/curieri în vederea ridicării/expedierii mărfutrilor sau corespondenței,  furnizori de servicii IT, auditori sau alți consultanți de specialitate, alți terți autorizați să obțină dezvăluirea datelor cu caracter personal, potrivit legii;

Dacă executați servicii de transport

Ne rezervăm dreptul ca în temeiul Anexei 2d) din HG nr. 301/2012 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, datele vizitatorilor pe proprietatea privată a PROlift®, respectiv nume, prenume, serie și nr. carte de identitate/pașaport, să fie prelucrate în scopul asigurării securității incintei, prin completarea Registrului de evidență a accesului persoanelor.

De asemenea, este prelucrată imaginea dvs. ca o consecință a înregistrării acesteia de către sistemul de camere video cu circuit intern care monitorizează continuu proprietatea firmei, în temeiul interesului legitim de a asigura securitatea obiectivului și conform Legii nr. 333/2003.

Pentru șoferii delegați ai transportatorilor, prelucrăm datele de identificare și în scopul întocmirii documentelor contabile (facturi, avize însoțire marfă) și a documentelor de transport (CMR), conform legii fiscale și pentru executarea contractelor de transport, respectiv de vânzare-cumpărare de mărfuri.

Categorii de destinatari cărora le sunt divulgate prin transmitere datele de mai sus:

– Autorități de supraveghere și control, organe urmărire penală, instanțe judecătorești etc, conform legii;

– Firmele care au contractat cu noi transportul mărfii sau achiziția acesteia, numai în privința relației contractuale executate de persoanele delegate; Asigurători marfă transportată;

– PROlift®, societăți de mentenanță tehnică, furnizori de servicii IT, auditori sau alți consultanți de specialitate, alți terți autorizați să obțină dezvăluirea datelor cu caracter personal, potrivit legii.

Dacă sunteți persoane care ne contactează pentru alte solicitări

Colectăm date cu caracter personal atunci când o persoană ne contactează referitor la o întrebare, solicitare, reclamație (cum ar fi numele, telefon, email, persoana juridică interesată, alte detalii de contact și conținutul comunicării). În aceste situații, persoana respectivă are controlul asupra datelor cu caracter personal transmise, iar noi vom folosi aceste date numai în scopul de a răspunde solicitării.

Cum asigurăm securitatea datelor cu caracter personal?

PROlift® se preocupă în mod constant de îmbunătățirea măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru asigurarea securității datelor personale ale dumneavoastră, în vederea protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Avem un cadru de politici și proceduri referitoare la protecția datelor cu caracter personal și verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor în vigoare.

Accesul la datele dvs. personale este limitat la personalul implicat în îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract sau în comunicarea cu partenerii de afaceri, acesta fiind instruit cu privire la caracterul confidențial al datelor, iar accesarea datelor personale disponibile în format electronic se realizează pe baza unor proceduri de autentificare și de conectare a utilizatorilor.

Pentru cât timp vă salvăm datele? Pentru cât timp vă salvăm datele dvs. cu caracter personal?

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor prelucrării, așa cum sunt ele menționate mai sus, și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Astfel, în funcție de scopurile prelucrării, datele dumneavoastră sunt păstrate:

– pe durata existenței relației contractuale sau de colaborare, precum și, dacă este cazul, ulterior încetării acesteia pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile, pe perioada de prescripție, inclusiv, dar fără a se limita la, regulile privind arhivarea.

– filmările sistemului video cu circuit intern se păstrează pe o perioadă de maxim 30 zile, cu excepția incidentelor de securitate, pentru care materialul filmat se păstrează peste această durată, în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a acestuia.

– datele vizitatorilor noștri sunt păstrate conform prevederilor legale și regulilor privind arhivarea.

În anumite circumstanțe, am putea păstra datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, în cazul oricăror plângeri sau probleme care pot apărea, precum și în scopul constatării, exercitării sau apărării drepturilor noastre în fața organismelor de soluționare a litigiilor.

Ce drepturi aveți pentru prelucrarea datelor?

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:

dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt procesate de noi, precum și detalii relevante ale acestor activități de prelucrare și în ce scop;

dreptul la rectificare – vă permite să modificați datele dvs. personale dacă acestea sunt incorecte;

dreptul la ștergere (”dreptul de a fi uitat”) – vă permite ștergerea datelor personale dacă acestea nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate, dacă v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal, dacă datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite restricționarea prelucrării datelor personale, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați corectitudinea datelor personale, modificarea perioadei de timp pentru care sunt colectate);

dreptul la opoziție – vă permite să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale având ca temei interesul legitim al nostru sau un interes public, din motive legate de situația particulară în care vă aflați;

dreptul la portabilitatea datelor – vă permite transferarea datele personale furnizate nouă către alt operator de date;

Cum puteți să vă exercitați drepturile privind prelucrarea datelor?

Puteți să vă exercitați drepturile dvs, să înaintați o plângere sau cerere de lămurire privind modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau privind conținutul prezentului document, depunând o solicitare scrisă la adresa de e-mail: [email protected], ori la sediul social sau punctul de lucru PROlift®.

De asemenea, în cazul în care sunteți de părere că v-am încălcat vreun drept privind acest subiect, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bd G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336 sau să vă adresați instanțelor judecătorești competente.

Modificări aduse acestei Politici

Recunoaștem faptul că transparența este o responsabilitate continuă, astfel că vom revizui periodic acest document.